Tekstopmaak HTML-elementen

Tags Doel/weergave
<b>...</b> Definieert vetgedrukte tekst.
<em>...</em> Definieert benadrukte tekst.
<i>...</i> Definieert cursieve tekst.
<small>...</small> Definieert kleinere tekst.
<strong>...</strong> Definieert belangrijke tekst.
<sub>...</sub> Definieert subscript tekst.
<sup>...</sup> Definieert superscript tekst.
<ins>...</ins> Definieert ingevoegde tekst.
<del>...</del> Definieert verwijderde tekst.
<mark>...</mark> Definieert gemarkeerde tekst.